All news

Zprovoznění rychlé dobíjecí stanice Hotel Hilton Prague

Další dvě dobíjecí stanice v samém centru Prahy jsme ve spolupráci se společností Pražká energetika, a.s. zbudovali v červenci 2021 u Hotelu Hilton Prague.

Další dobíjecí stanice následují mimo jiné i na mnohých developerských projektech, kde působíme jako TDI-technický dozor investora nebo ve spolupráci s našimi renomovanými partnery tvoříme přímo koncepci elektromobility v dané oblasti.

Mnohé z již zbudovaných i plánovaných dobíjecích stanic jsou neveřejné a slouží čistě pro potřeby rezidentů či dané společnosti.